Windows 10 Rullas Ut

Adress till REST-tjänst för att söka och ladda ner loggarkiv från Säkerhetstjänster (hämtningstjänst). HTTPS-anrop till HSA, PU-tjänsten, replikering till nationell hämtningstjänst för loggar samt intern kommunikation med lastbalanseraren för routing. Tjänsten Spärr replikerar sina spärrar till den nationella Spärrtjänsten via tjänsteplattformen, vilket gör att den måste registreras som konsument i tjänsteplattformen. Databasen bör ha redundant […]